RUSSIAN AK 7.62x39 SGL21 SGL-21 Zenitco, Folder Stock SGL21 Russian